Számlázó program bejelentése október1 -től

A számlázó programot használóknak november 15-ig be kell jelenteniük a programot az adóhatóságnak.

A használatból kivonást is jelenteni kell.

Az új rendelet alapján a fejlesztőnek már nem kell nyilatkozatot adni a számlázó programról.

Továbbra is rendelkezni kell a program dokumentációjával, de ezen túl a "funkciómódosítást leíró kiegészítéssel" is. Ezt elévülésig meg kell őrizni, de a megőrzés történhet elektronikusan is.

Az új rendelet nem ír elő semmiféle példány-sorszámozási kötelezettséget.

A vevő köteles az értékesítést megelőzően az adóalanyiságát igazolni. A számlázó programról kapott számlán szerepelnie kell a vevő adószámának. Az eladónak nyilván kell tartani az eladott számlázó programokat.

A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.

Az új 23/2014(VI.30) NGM rendelet hatálybalépésével a korábbi 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet hatályát veszti. 19 év után végre búcsút mondhatunk a sok keserűséget okozó rendeletnek.
Néhány momentum a rendelet múltjából:
Kezdetben a rendelet nem tett különbséget az indigós és nem indigós számla között, emiatt az indigós számlapéldányin is az "1.példány felirat szerepelt". Hamarosan a különbségtétel megtörtént, példánysorszámot írt elő az egyedi lapos nyomtatás esetén és össz példányszámot a többpéldányos összeszerelt papírra történő nyomtatás esetén. Ezt a jogalkalmazók nem értették és mindkettőt megkövetelték a fejlesztőtől. Soha nem volt egyértelmű, hogy lehet-e egyáltalán másolatot készíteni a számláról. Ha lehet, akkor az milyen példánysorszámot kapjon. Az indigós számláról készült másolaton milyen példányszám szerepeljen. Születtek is hajmeresztő megoldások: "2.eredeti példány", "eredeti másolat". 2010.04.01-én megszűnt a példánysorszámra vonatkozó előírás, helyette az eredeti és másolat megkülönböztetése lett előírva. Na ebből is baj lett. A nagy tudású szakértők, ebből azt szűrték le, hogy több példányos leporellóra nem lehet számlát nyomtatni. Hiába nem volt kötelező a példánysorszámozás, a számlákon mégis megmaradt.
2010.09.27-től mindenféle példány-sorszámozási kötelezettség megszűnt. Ezt a jogalkalmazók a mai napig nem hiszik el. A régi rendelet egy hatályon kívül helyezett bekezdésre hivatkozott a számlapéldányok hiánytalan elszámolása kapcsán. Az adóhivatal információs füzete 2011-ben zárójelben csak az eredeti és másolat megkülönböztetésének megszűntét írta. 2012-ben már ezt is kifelejtették.

Vajon az új rendeletet hogyan fogják félreértelmezni? Az egyik szakértő már verziónkénti dokumentációt értelmez a rendeletben szereplő "funkciómódosítást leíró kiegészítés" helyett.

Az új rendelet továbbra sem tisztázza, hogy a "kihagyás és ismétlődés nélküli folyamatos sorszámozás" a program teljes élettartamára vonatkozik, vagy évente újraindítható. Tisztázatlan, hogy egy program csak egy számlasorszám-tartományt (számlatömböt) vagy többet is kezelhet. Másik telephelyen függetlenül működő ugyanazon programot külön be kell jelenteni? A számla sorszámában szerepelhet-e betű vagy más jel (kötőjel,perjel)? A rendelet "sorszámozást" ír elő, szigorúan véve ez 1 től a végtelenig tartó számsor jelentene.

A rendelet: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=170220.266025