Számlázó programok online adatszolgáltatásának szabályai (forrás:nav.gov.hu)

Az adóhivatal honlapján a "Az ADÓVILÁG 2017/9. száma" címszó alatt megjelent egy cikk a "Számlázó programok adatszolgáltatásának szabályai" címmel.

Néhány érdekesség a cikkből:

1.) Mindenki emlékszik, hogy a adóhatósági adatexporthoz mennyi plusz munkája volt a vevők címének részletezésével. Nos, az úja adatszolgáltatás lehetővé teszi az egyszerű címmegadást is. Sajnos a cikk szerint, ha vannak részletes címadatok, akkor azt kell használni. Emiatt 2018.07.01 után nem lesznek részletes címadatok a béta programokban, addig viszont kell mert jelenleg alkalmazott adóhatósági adatexport kötelezővé tette.

2.) A cikk szerint: "a számlázó programnak szükséges alkalmasnak lennie arra, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségnek emberi beavatkozás nélkül eleget tudjon tenni."

“az emberi beavatkozás nélkül” kifejezéssel én vitatkoznék. A rendelet nem ezt mondja. Sok helyen nincs internet a gépen, itt én arra gondoltam, hogy nap végén adják le a számlákat egy másik gépről. (Emberi beavatkozással.)

A rendelet ezt írja:
13/A. § (1)

Az adóalany és az állami adó- és vámhatóság között ezen adatszolgáltatáshoz kapcsolódó minden információcserének elektronikus adatfeldolgozási eljárás alkalmazásával kell történnie.

3:) "azonnal, de legfeljebb 24 órán belül" Ez azt jeleni. hogy nem kell azonnal, elegendő 23 óra 59 perc múlva?
A cikk szerint is "vannak olyan számlázási rendszerek, ahol technikailag az azonnaliság követelménye nem tud teljesülni. Ilyen lehet például amikor a számlák nagy tömegben készülnek el, mely esetben technikailag az azonnali adatszolgáltatás nem kivitelezhető. A jogszabály tervezet ugyanakkor az ilyen típusú rendszerek esetében a 24 órán belüli adatszolgáltatás tartja még elfogadhatónak, tehát a számlázó rendszerek kialakításánál ezt a kötelezettséget figyelembe
kell venni"

4.) A tételsoroknál megjelenik az EKÁER bejelentés azonosító száma, melyet akkor lehet feltüntetni, amennyiben az adott tétel EKÁER bejelentés köteles.

5.) Az adatexport összesítő adataiból tételsor adatba került az adatszolgáltatásnál a fordított
adózás jelzése. Tehát eddig az egész számlát tekintették fordított adósnak, az új adatszolgáltatásban csak egy-egy tétel lesz fordított adós. A béta programoknál továbbra is az egész számlára vonatkozik a fordított adózás.

A cikk innét letölthető:
http://nav.gov.hu/data/cms439900/CzondorSzabolcs_Szamlazoprogramokadatsz...

A rendelettervezet szövege innét letölthető:
http://www.kormany.hu/download/2/1a/11000/szamla.zip#!DocumentBrowse

Az XSD fájl innét letölthető:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/KobakReg/faces/index.xhtml

Tags: