Adómentes vagy Áfa törvény hatályán kívüli?

Eddig a papíros számlán nem volt jelentősége, hogy "mentes" vagy "ÁFA törvény hatályán kívüli" a számla tétele. Az online számla-adatszolgáltatás megkülönbözteti a kettőt. Az "ÁFA törvény hatályán kívüli" kategória meglehetősen problémás. Lehet területi hatályán kívüli vagy tárgyi hatályán kívüli vagy személy hatályán kívüli. Az "adómentes" ezektől elkülönült kategória. Ember legyen a talpán aki megmondja, mi hova tartozik.

A "Nagy ÁFA kézikönyv II." 34. oldal:

Áfa személyi hatályán kívül: Nem tartozik a magyar áfatörvény hatálya alá, mert nem adóalany teljesíti - másik országban sem kell adózni utána. Számlázni nem kell, nem is lehet.

Áfa tárgyi hatályán kívül: A hozzáadott értékadó szabályai szerint nem ügylet - másik országban sem kell adózni utána. Számlázni nem kell, ha mégis számlázzuk, akkor áfa körön kívüli utalás kell.

Áfa területi hatályán kívüli: Nem tartozik a magyar áfatörvény hatálya alá,területileg nem belföldön teljesített - egy másik országnak van adóztatási joga. Kötelező számlázni. "áfa területi hatályán kívüli" kitétel szerepeltetés nem kötelező, de ajánlott.

Adómentes, tárgyi mentes: Az áfa hatály kiterjed rá, de adómentességet ír elő a törvény, de ez a mentesség azzal jár, hogy az ügylethez kapcsolódó beszerzési áfa nem vonható le. Számla helyett bármilyen számviteli bizonylattal helyettesíthető.

Adómentes, levonási joggal mentes: Az áfa hatály kiterjed rá, de adómentességet ír elő a törvény, és ezzel együtt az ügylethez kapcsolódó beszerzési áfa is levonható. Kötelező számlázni, az adómentesség jogcímét rá kell írni.

Az adóhivatal egyik programjában szereplő áfa kulcsok:
AAM alanyi adómentes
TAM "tárgyi adómentes" ill. közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes
KBA adómentes közösségen belül
EAM adómentes termékexport harmadik országba
NAM adómentes egyéb nemzetközi ügyletekhez kapcsolódó jogcímen
THK területi hatályon kívül
FAD fordított adózás
ÁTK Áfa tárgyi hatályán kívül
K7% komp. felár7%
K12% komp felár 12%