Számlázó programok ONline aDAtszolgáltatásáról (SZONDA) teendők üzemzavar esetén

Mikor van üzemzavar? Ha nem sikerült azonnal beküldeni egy jelentendő számlát, az üzemzavar.

A) 48 órán belül megszűnt üzemzavar esetén az elhárulást követően 24 óránk van arra, hogy a programmal utólag beküldjük az elmaradt számlákat.

B) 48 órát elérő üzemzavart (pl.nincs internet) jelenteni kell és el kell kezdeni MANUÁLISAN RÖGZÍTENI az elmaradt számlákat az online számla felületen. Ajánlatos a manuális rögzítést minél előbb elkezdeni és befejezni, internet kimaradás esetén másik gépen. Ennek 24 órán belül meg kell történnie. Kérdéses, hogy ha a 24 órán belül helyreáll működés, és még van beküldetlen számla azt manuálisan kell rögzíteni, vagy lehet a programmal is küldeni?
A 24 óra eltelte után újabb bejelentést kell tenni az üzemzavar fennállásáról, ami nem mentesít a manuális rögzítési kötelezettség alól.

Én legalábbis így értem az alábbi két bekezdést.

23/2014 NGM rendelet 13/B. §
(4) Ha a számlázó program a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításának időpontjában a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak szolgáltatására kötelezett adóalany rendszerének üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége miatt nem továbbítja az állami adó- és vámhatóság részére, a számlázó programnak az előállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmát az üzemzavar elhárulását követő 24 órán belül kell az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton továbbítania.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően az adatszolgáltatásra kötelezett adóalany rendszerének 48 órát meghaladó üzemzavara vagy az internetszolgáltatás elégtelensége esetén ezt a tényt az adatszolgáltatásra kötelezett adóalanynak az állami adó- és vámhatóság rendszerében legkésőbb a 48 órás időtartam leteltekor jeleznie kell és az adatszolgáltatást ezen időtartam leteltétől számított 24 órán belül az állami adó- és vámhatóság rendszerében a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának manuális rögzítésével köteles teljesíteni. Amennyiben ezen 24 órás időkeret alatt az üzemzavar vagy az internetszolgáltatás elégtelensége nem hárul el, az időkeret az állami adó- és vámhatóság rendszerében tett ismételt bejelentéssel újabb 24 órával meghosszabbítandó mindaddig míg az üzemzavar, internetszolgáltatás elégtelensége fennáll.